Categorieën
mensen

Line Huizenga-Onnekes

Eilina Huizenga-Onnekes was een veelzijdig mens, in een tijd dat vrouwen dat niet geacht werden te zijn. Maar daar trok ze zich niet zoveel van aan. Vorig jaar viel haar naam regelmatig. Het was het jaar dat we 100 jaar Vrouwenkiesrecht vierden. Line Huizenga uit Ten Boer speelde op lokaal niveau een belangrijke rol in die strijd.

Folkloriste

Maar ze verzamelde ook volksverhalen, verhalen over geesten en spoken, sprookjes. In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw reed ze op een brommertje over het Hogeland en verzamelde de geschiedenissen die mensen elkaar ’s avonds vertelden bij het vuur. Over duivels, heksen en weerwolven. Verhalen die dreigden te verdwijnen en die zij optekende voor de generaties na haar. In Het boek van Trijntje Soldaats en Het boek van Minne Koning bijvoorbeeld. Maar ook in kranten en tijdschriften werden haar verhalen opgenomen. Aan haar boeken werd meegewerkt door niet de minsten: Johan Dijkstra illustreerde die beide boeken en ze werden uitgegeven door Hendrik Werkman. Voor haar boek Groninger Volksverhalen werkte ze samen met K. ter Laan. Later hield ze zich ook bezig met de (papier)knipkunst en andere folkloristische gebruiken. Ze noemde zichzelf dan ook folkloriste. Ook op haar graf in Ten Boer staat die aanduiding.

Voorzitter Henk Boels van de Cultuurhistorische Vereniging Ten boer

Op 12 november ’19 hield de cultuurhistorische vereniging van Ten Boer een avond over 100 jaar vrouwenkiesrecht, waar Sanne Meijer vertelde over Line Huizenga-Onnekes. De nadruk lag die avond op het vrouwenkiesrecht. Sanne Meijer ging vooral in op de rol van Line Huizenga-Onnekes hierin. Historicus Henk Boels uit Ten Boer vertelde over de geschiedenis van de afdeling Ten Boer van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Vrouwenkiesrecht

De bekendste noordelijke naam uit die strijd is Aletta Jakobs, maar in talloze steden en dorpen waren Vereenigingen voor Vrouwenkiesrecht. Het was geen strijd voor alleen in de steden. In Groningen waren bijvoorbeeld afdelingen in Stadskanaal en Veendam en dus in Ten Boer. Van die afdeling Ten Boer was Eilina Huizenga-Onnekes de oprichter en ze was lange tijd secretaris van het bestuur. De afdeling bestond van 1913 tot 1925. Na de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919 konden de vrouwelijke inwoners van Ten Boer voor het eerst voor de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in 1923. Line Huizenga stond op de lijst van de Vrijheidsbond, maar behaalde geen zetel.

Secretaris van de Cultuurhistorische Vereniging Wouter van Rossem presenteert zijn voorstel voor een monument voor Eilina Huizenga-Onnekes

De cultuurhistorische vereniging Ten Boer is van plan mevrouw Huizenga-Onnekes te eren met een standbeeld. Op de avond van 12 november deed bestuurslid Wouter van Rossem een voorstel voor een ontwerp en een locatie. Het aanwezig publiek was enthousiast over wat hij presenteerde.

Biografie van Eilina Johanna Huizenga-Onnekes

Line Huizenga werd op 19 maart 1883 in Vierhuizen geboren. Haar vader was de Nederlands-Hervormde predikant Klaas Onnekes. In 1897 verhuisde het gezin naar Godlinze. Ze ging naar school in Groningen. Ze trouwde met Jan Hendrik Huizenga en verhuisde met hem naar de boerderij Klein Wasinghe in Ten Boer. Het echtpaar kreeg drie zoons. Line schreef boeken met volksverhalen, was een voorvechtster van het vrouwenkiesrecht en verdiepte zich in de knipkunst. Ook daarover wilde ze een boek over schrijven, maar ze overleed voor het zover kwam. Eilina Huizenga was lid van de historische vereniging “Stad en Lande” en lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Ze overleed op 21 april 1956.

Één reactie op “Line Huizenga-Onnekes”

Voor de Stichting Oude Groninger Kerken maak ik een boekje over schrijversgraven in provincie Groningen. Hierin wijd ik ook een hoofdstukje aan Line Huizenga-Onnekes. Ik zou graag de foto van de vlag van de vereeniging van vrouwenkiesrecht afdeling Ten Boer hiervoor gebruiken. Zou ik die via u kunnen bestellen?

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Tjitske Zuiderbaan 06-18362536

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *